Personalia

Marjon Kuijers is sinds 1986 werkzaam in haar praktijk in de Archipelbuurt te Den haag. Daarnaast is zij verbonden aan het Conservatorium te Amsterdam en Den Haag. Zij gaf regelmatig workshops en cursussen voor onder andere het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Conservatorium te Brussel en de Djam-opleiding, de Vereniging Spierziekten Nederland en diverse ministeries.

Motivatie

Marjon Kuijers constateerde tijdens haar behandelingen dat emotionele spanningen zich vaak lichamelijk uiten. Daarom verdiepte zij zich via na- en bijscholingscursussen verder in dit fenomeen. Dat maakt de Lijf en Muziektherapie niet alleen heilzaam voor musici, maar ook voor niet-musici.
In haar jeugd studeerde zij viool aan het voormalig Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ook volgde zij een vooropleiding aan de theaterschool voor moderne dans. Gedurende haar laatste studiejaar aan het conservatorium werd zij getroffen door een herseninfarct, waardoor musiceren maar ook dansen onmogelijk werden.
Na haar genezing volgde zij de medisch gerichte Mensendieck-opleiding omdat zij zich wilde inzetten voor collega-musici. Haar kennis en ervaring op muziekgebied en de wetenschap dat musici vaak lijden aan spierklachten, spoorden haar aan zich therapeutisch in te zetten voor deze specifieke doelgroep.
Bij Mensendieck staat immers kennis van het menselijk lichaam voorop: anatomie, ziekteleer en trainen van spieren, houding en beweging, ergonomie en ademhaling. Zij kon deze kennis inzetten voor haar passie en collega-musici.
Hierdoor was ze in staat een brug te slaan tussen de kennis van het lichaam en van het instrument.

Specialisatie

Muziek en Brein
Mindfulness voor professionals (trilemma)
Hyperventilatie
Chronische pijnklachten
Aangesloten bij het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn
Balans- en stabiliteitstraining op de bal
Werken vanuit je Talent (Pulsar)
Body and Voice Lab (N. Snaas)

Wetenschappelijke bij- en nascholing

NVDMG Symposia (NVDMG)
Rationele rugpijn (BCM)
Pijn mag niet vaag zijn (BCM)
'Weet wat je doet' (BCM)
Brein en Muziek (ITON)